80 de copii merg la „Şcoala după şcoală”


“Şcoala după şcoală” este campania prin care Fundaţia Sfânta Macrina va ajuta 80 de copii săraci din Bucureşti să nu părăsească şcoala. Beneficiarii sunt copii aflaţi în stradă, dar şi aceia proveniţi din familii defavorizate sau numeroase, care riscă să abandoneze şcoala. Pentru a-i atrage înapoi la şcoală, educatorii fundaţiei vor pregăti foarte multe activităţi: de la teme pentru a doua zi, recuperare şcolară (unde este cazul), cursuri de limba engleză şi de informatică, până la educaţie pentru sănătate, educaţie civică, ore de sport sau artistice şi consiliere pastorală. Pe lângă acestea, copiii se vor “împrieteni” cu şcoala, prin metoda taberelor sau a excursiilor tematice.

Toate cursurile enumerate mai sus se vor desfăşura în centrul de zi sau în centrele rezidenţiale proprii ale fundaţiei Sfânta Macrina. Aceasta beneficiază deja de un centru de zi pentru copii cu vârste cuprinse între 7 şi 18 ani, axat pe îngrijirea copiilor “culeşi” din stradă. Centrul rezidenţial are o capacitate de 25 de locuri şi se adresează copiilor săraci, abuzaţi sau neglijaţi de părinţi.

Echipa Fundaţiei Sfânta Macrina numără 17 persoane, dintre care 12 reprezintă personal de specialitate afectat direct serviciilor sociale.