V. Asociaţia Lamura – partenerul 4

Asociaţia Lamura este o organizaţie non-profit constituită de un grup de specialişti în comunicare. Membrii asociaţiei au publicat numeroase articole pe probleme sociale şi au urmat cursuri de perfecţionare în domeniul social. De asemenea, printre membrii Lamura se numără ziarişti acreditaţi de o lungă perioadă de timp pe lângă instituţii precum Ministerul Muncii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copiilor, Ministerul Sănătăţii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sau autorităţi locale. În plus, membrii Lamura au participat la numeroase dezbateri publice privind probleme sociale, combaterea discriminării, integrarea persoanelor dezavantajate.

Membrii Lamura susţin măsurile active pentru sprijinirea categoriilor defavorizate, astfel încât membrii lor să fie capabili de a-şi găsi locul în societate. Integrarea le va reda statutul social, stima de sine, activându-le capacităţile de a se ajuta pe ei înşişi şi a-şi ajuta semenii, reducându-se gradul de dependenţă faţă de Stat şi instituţiile abilitate în asistarea lor.

“Lamura” doreşte să contribuie la realizarea unei noi paradigme a societăţii româneşti, astăzi puternic atomizată, promovând, pe de-o parte – oameni cu valoare excepţionala, adevarate modele, iar pe de altă parte – susţinându-i pe cei cu şanse puţine pentru a-şi valoriza personalitatea.

Una dintre mizele activităţilor asociaţiei este de a-i pune în dialog pe români cu români, scoţându-i din izolare, încurajându-i să devină membri activi ai societăţii.

Toate acestea vor fi realizate printr-un schimb de experienţă susţinut, pe idei şi proiecte, cu instituţii şi organizaţii de profil din Europa, având ca rezultat transferul bunelor practici din Uniunea Europeană în societatea românească.

Rolul în cadrul proiectului

Asociaţia Lamura – Informare

Lamura va urmări să informeze publicul despre oportunităţile proiectului, să convingă lideri de opinie despre utilitatea proiectului, să responsabilizeze comunitatea locală şi societatea în general privind rolul ei în combaterea abandonului şcolar.

Asociaţia va asigura sprijin logistic şi redacţional pentru realizarea broşurilor, website-urile partenerilor, filmelor, CD-urilor, altor materiale publicitare.