IV. Asociaţia APAC Hunedoara – partenerul 3

Asociaţia APAC s-a înfiinţat în 2006 pentru a sprijini Colegiul Naţional de Informatică “Traian Lalescu” din Hunedoara în toate activităţile sale – didactice, ştiinţifice, culturale, sportive, de cercetare şi de formare. Este formată din părinţi, profesori, elevi, absolvenţi şi administraţia acestui liceu.

APAC a sprijinit participarea elevilor şi profesorilor la un proiect Comenius – din cadrul Programului european Socrates care încurajează învăţarea limbilor străine, colaborarea transnaţională între şcoli, promovarea inovaţiei în metodele pedagogice şi tehnicile informaţionale. Asociaţia a promovat proiecte antidrog ale elevilor şi profesorilor, a acordat sprijin material pentru diverse dotări necesare liceului – printre care conectarea la internet a claselor, achiziţionarea de imprimante multifuncţionale etc, a întărit rolul “Consiliului elevilor” în activitatea colegiului.

Printre membrii asociaţiei se numără profesorul Mircea Nistor, trainer în proiectul internaţional TEWISE (Training Experimental Work in Science Education). Cu sprijinul său, sute de elevi ai liceului au realizat în ultimii 10 ani miniproiecte de fizică şi proiecte interdisciplinare premiate la concursuri interne şi internaţionale.

Imaginaţi-vă o placă pe care vă aşezaţi şi pe care o puteţi pilota prin aer, la înălţimea de circa un metru. Este doar una dintre creaţiile elevilor de la “Traian Lalescu”, care şi-au aplicat cunoştinţele de la orele de fizică. Toate proiectele au fost realizate prin eforturi materiale din partea profesorului Nistor, a elevilor săi sau pur şi simplu din deşeuri. Ca să zbore cu placa, de exemplu, elevii-contructori au folosit ca propulsor un motor de aspirator uzat!

Profesoarele Dalia Molnar (biologie), Maria Gheorghe (fizică) şi Andrea Tripa (chimie) – membre APAC – fac parte din echipa proiectelor Comenius a Colegiului National de Informatica “Traian Lalescu”. Profesorii de fizică, chimie, biologie, informatică – membri APAC – au sprijinit activităţile de realizare a proiectelor ştiinţifice interdisciplinare ale elevilor colegiului.

Rolul în cadrul proiectului

APAC Hunedoara: 60 de copii “Descoperă”

La Hunedoara, APAC va organiza două tipuri de activităţi, pentru 60 de copii defavorizaţi:

- activităţi de recuperare şcolară, acolo unde este cazul,

- activităţi de stimulare a creativităţii elevilor, prin ateliere săptămânale de învăţare experimentală a ştiinţelor şi proiecte inovative.

Proiectele vor fi alese astfel încat, prin realizarea lor, elevii să aprofundeze cunoştinţele dobândite în şcoală. De plidă, la disciplina fizică (electrostatică) se pot realiza în laborator detector de sarcini electrice, pendul electrostatic etc.

Proiectele cu grad sporit de inventivitate vor fi înscrise la concursuri naţionale şi internaţionale.

Vor fi organizate anual excursii tematice şi o tabără de astronomie practică.