III. Cercetaşii României – partenerul 2

Organizaţia Naţională Cercetaşii României (ONCR) a renăscut în 1990, după ce fusese interzisă de două dictaturi: regală şi comunistă. Ideile mişcării de cercetaşi au pătruns în România în 1912, iar organizaţia s-a înfiinţat doi ani mai târziu. În prezent, Cercetaşii României numără 2.500 de membri organizaţi în 63 de filiale naţionale. Din 1993, ONCR este membră a Organizaţiei Mondiale a Mişcării de Scout.

Conform statutului organizaţiei, Cercetăşia este o mişcare educativă a copiilor şi tinerilor, bazată pe voluntariat, cu caracter apolitic, deschisă tuturor, fără deosebire de naţionalitate, rasă, sex, credinţă sau condiţie socială.

Scopul Cercetăşiei este de a contribui la dezvoltarea ti-nerilor, în vederea împlinirii lor fizice, intelectuale, sociale, spirituale, pentru a deveni cetăţeni responsabili ai comunităţii locale, naţionale şi internaţionale. Organizaţia are o „Lege a Cercetaşului” care, printre altele, cere membrilor săi „să facă în fiecare zi o faptă bună, oricât de neînsemnată ar părea ea”.

ONCR aplică un sistem de „auto-educaţie progresivă” bazată pe respectarea cerinţelor din statut, învăţarea prin acţiune, activităţi de grup, sub îndrumarea adulţilor – prin care se urmăresc dezvoltarea progresivă şi acceptarea responsabilităţilor, dezvoltarea caracterului, acumularea de cunoştinţe şi deprinderi, câştigarea încrederii în forţele proprii, dezvoltarea abilităţilor de adaptare, cooperare şi conducere.

Programele de activităţi includ jocuri, cunoştinţe practice şi servicii în folosul comunităţii etc desfăşurate, în general, în cadrul oferit de natură.

Deviza cercetaşilor este „Gata oricând!”

Rolul în cadrul proiectului

Organizaţia Cercetaşii României, “Împreună” cu 360 de copii

Anual, timp de 30 de săptămâni, 120 copii defavorizaţi din Bistriţa Năsăud şi Suceava vor fi instruiţi de Cercetaşi, în tabere, prin cursuri şi ateliere de:

- comunicare,

- civism,

- instituţii publice româneşti şi europene,

- artă,

- ecologie,

- voluntariat,

- ateliere de manufactură

La sfârşitul pregătirii, copiii vor realiza un proiect cu idei de îmbunătăţire a vieţii în comunitatea din care fac parte. Proiectele vor fi publicate şi înmânate autorităţilor locale. Anual, 24 de copii care au întocmit cele mai bune proiecte vor participa la o vizită de schimb de experienţă într-o ţară din Uniunea Europeană.